A.P.V. De Eendracht

Geschiedenis

Oorsprong en ontstaan van de Amersfoortse postduivenvereniging

De Eendracht komt voort uit de samensmelting van de oude verenigingen Pro Patria en De Koerier.
In de beginjaren van de 21e eeuw groeide in  Amersfoort  toch  het besef  dat het tijd werd  voor plaatselijke duivenclubs hun krachten te bundelen. Begin 2005 kwamen de besturen van de postduivenverenigingen uit het Leusderkwartier bij elkaar  voor een eerste informele bijeenkomst om te praten over  mogelijke fusies. De besturen waren daar positief over maar de leden, bleek later,  waren er nog niet rijp voor. Ze waren het wel eens dat er een keer moest worden gefuseerd, maar nu nog even niet.

Eind 2005 kwam  uit de vergadering toch de vraag of het bestuur het nog een keer wilde proberen met de Koerier omdat men gehoord had dat de Reisduif, aanvankelijk ook een van de gesprekspartners, niet meer  mee wilde doen. Daardoor werd de zaak overzichtelijker.

De besturen van De Koerier en Pro Patria zijn die winter verschillende keren bij elkaar gekomen en dit met een positief resultaat. Het was een periode van elkaar voorzichtig aftasten kun je zeggen. De partners kregen verkering, verloofden zich en gingen tenslotte samenwonen.

21 Maart 2006 was de grote dag dat in de fusie- en ledenvergadering A.P.V. De Eendracht geboren werd. Beide verenigingen gingen samen door in één vereniging.  In de eerste tijd  waren er  natuurlijk wel wat kleine startproblemen maar die verdwenen door de positieve houding van een ieder vanzelf. Dat het goed  kon gaan bleek ook op 22 november 2008 toen  de beide clubs op de valreep gezamenlijk hun uitgestelde jubilea vierden. De Koerier en Pro Patria bestonden respectievelijk 60 en 75 jaar. Dat feest moest nog gevierd worden en de duivenmannen en – vrouwen deden dat in Dierentuin Amersfoort; bij uitstek een plaats voor verbroedering.

Die goede sfeer bleef niet onopgemerkt bij andere duivenliefhebbers. Begin 2010 vroeg een aantal leden van de Luchtpost  of ze bij en met  pv De Eendracht mocht inkorven en vliegen omdat hun vereniging uit elkaar was gevallen en voor hen de competitie met maar een paar  overgebleven leden niet zo leuk was. Dit was voor de Eendracht- leden geen probleem. Eind 2010 zijn deze 7 leden lid geworden.

Doordat er daarna nog een paar leden bijkwamen, behoort het nieuwe samenwerkingsverband bestaande uit zo’n 55 spelende hokken,  nu tot  een van de grootste verenigingen in  Afdeling 7.